Loại tệp NVF

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp NVF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp NVF hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp NVF là gì?

Tệp .NVF là tệp Âm thanh tệp giọng nói của Máy nghe nhạc MP3 Dòng Creative Nomad II .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp NVF

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp NVF cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp NVF của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 7 công cụ mở NVF khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 19 tháng 12 năm 2021

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp NVF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp NVF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

CommView cho WiFi CommView cho WiFi
CommView CommView
Trình cấu hình mạng Trình cấu hình mạng
NVPlayer NVPlayer
Ứng dụng trình phát mini Ứng dụng trình phát mini
Ứng dụng NVFPlayer Ứng dụng NVFPlayer
NetVisualize Trình tổ chức Yêu thích NetVisualize Trình tổ chức Yêu thích