Loại tệp NS4

- Sự thật nhanh chóng

Tệp NS4 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp NS4 hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp NS4 là gì?

Phần mở rộng tệp NS4 cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp NS4 cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp NS4 và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết chương trình nào được biết để mở các tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về tệp NS4 mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Thông tin cập nhật bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn !

Cách mở tệp NS4

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp NS4 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp NS4 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 5 công cụ mở NS4 khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp NS4 nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp NS4 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

IBM Lotus Notes / Domino IBM Lotus Notes / Domino
Lotus Notes Lotus Notes
Tiện ích mở rộng ngoại tuyến Opentext Tiện ích mở rộng ngoại tuyến Opentext
Ảo hóa ứng dụng của Microsoft Ảo hóa ứng dụng của Microsoft
Tập lệnh hộp thoại trực quan Tập lệnh hộp thoại trực quan