Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .NPPE

  • Nhà phát triển: PremiumSoft CyberTech Ltd.
  • Thể loại: Tệp cơ sở dữ liệu

Các tệp .NPPE là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .NPPE? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .NPPE.

Phần mở rộng tệp .NPPE là gì?

Phần mở rộng tệp .NPPE được tạo bởi PremiumSoft CyberTech Ltd.. .NPPE đã được phân loại là Tệp cơ sở dữ liệu.

.NPPE là tệp bảng được xuất của Navicat cho PostgreSQL

Phần mở rộng tệp NPPE được liên kết với Navicat cho PostgreSQL. Tệp chứa bảng đã xuất từ ​​cơ sở dữ liệu PostgreSQL.


Làm thế nào để mở:

Hiện tại vẫn chưa có thông tin cụ thể về cách mở phần mở rộng tệp này. Để biết thông tin chung, hãy thử xem: Thông tin cơ bản về cách mở cơ sở dữ liệu

Làm thế nào để chuyển đổi:

Hiện tại vẫn chưa có thông tin cụ thể về cách chuyển đổi phần mở rộng tệp này. Để biết thông tin chung, hãy thử xem tại: Thông tin cơ bản về cách chuyển đổi cơ sở dữ liệu

Cách khắc phục sự cố với tệp .NPPE

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .NPPE. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .NPPE hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .NPPE để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)