Loại tệp NPL

- Sự thật nhanh chóng

Tệp NPL là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp NPL hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp NPL là gì?

Các tệp NPL có nhiều cách sử dụng và NPS Image Editor Palette là một trong số đó.

NPS Image Editor Palette

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp NPL

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp NPL cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp NPL của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở NPL khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng NPL

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp NPL, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Dự án Môi trường Phần mềm Tích hợp Xilinx

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp NPL nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp NPL cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Allplan Allplan
Xilinx ISE Xilinx ISE
Bộ điều hướng dự án Bộ điều hướng dự án
Giai điệu MP3 Giai điệu MP3
Steinberg Nuendo Steinberg Nuendo
Nuendo Nuendo
Ứng dụng NetFormx Ứng dụng NetFormx
KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM
Trình phát phương tiện lõi Trình phát phương tiện lõi
Essential Macleod Essential Macleod