Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .NPBK

  • Thể loại: Tệp dữ liệu khác nhau

Các tệp .NPBK là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .NPBK? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .NPBK.

Phần mở rộng tệp .NPBK là gì?

Phần mở rộng tệp .NPBK đã được phân loại là Tệp dữ liệu khác nhau.

.NPBK là dữ liệu NoxPlayer

Phần mở rộng tệp npbk được liên kết với NoxPlayer , một trình mô phỏng của hệ điều hành Google Android tập trung vào hiệu suất chơi trò chơi video tốt nhất của các trò chơi Android.

Tệp npbk chứa một số loại dữ liệu.


Làm thế nào để mở:

Có lẽ không có nghĩa là để được truy cập bởi người dùng.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Có lẽ không thể được chuyển đổi sang bất kỳ thứ gì khác.

Cách khắc phục sự cố với tệp .NPBK

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .NPBK. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .NPBK hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .NPBK để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)