LƯU Ý Loại tệp

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp LƯU Ý là gì và cách mở chúng

Bạn có gặp sự cố khi mở tệp LƯU Ý hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp LƯU Ý là gì?

Các tệp LƯU Ý có nhiều mục đích sử dụng và Tài liệu Ghi chú Viết tay là một trong số chúng.

Viết tay tài liệu ghi chú

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp LƯU Ý

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp LƯU Ý cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp LƯU Ý của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Chúng tôi chưa xác minh bất kỳ chương trình nào dành cho Windows hoạt động với định dạng tệp cụ thể này. Nếu bạn biết một chương trình, vui lòng sử dụng liên kết 'Đề xuất chương trình' bên dưới. Cảm ơn!

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng LƯU Ý

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp NOTE, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Ghi chú viết tay của tôi
  • Ghi chú đáng chú ý