Loại tệp NML

- Sự thật nhanh chóng

Tệp NML là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp NML hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp NML là gì?

Tệp .NML là tệp Bộ sưu tập Traktor .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp NML

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp NML cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp NML của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở NML khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 2 năm 2014

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp NML nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp NML cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Native Instruments Traktor Native Instruments Traktor
Traktor Traktor
Native Instruments Traktor DJ Studio Native Instruments Traktor DJ Studio
Nhạc cụ bản địa TRAKTOR LE Nhạc cụ bản địa TRAKTOR LE
Traktor DJ Traktor DJ
Traktor DJ-Studio Traktor DJ-Studio
Native Instruments Beatport Sync Native Instruments Beatport Sync
Traktor DJ Studio Traktor DJ Studio
Traktor Player Traktor Player
Traktor DJ Mixer Traktor DJ Mixer