Loại tệp NKPLE

- Sự thật nhanh chóng

Tệp NKPLE là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp NKPLE hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp NKPLE là gì?

Tệp .NKPLE là tệp Nuke Script .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp NKPLE

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp NKPLE cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp NKPLE của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất một công cụ mở NKPLE duy nhất mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 25 tháng 12 năm 2019

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp NKPLE. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp NKPLE cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Nuke Nuke