Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .NIFF

  • Thể loại: Tập tin âm thanh và âm thanh

Các tệp .NIFF là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .NIFF? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .NIFF.

Phần mở rộng tệp .NIFF là gì?

Phần mở rộng tệp .NIFF đã được phân loại là Tệp âm thanh và âm thanh.

.NIFF là Định dạng Tệp Trao đổi Ký hiệu

Phần mở rộng tệp niff có liên quan tới Biểu mẫu tệp trao đổi ký hiệu. NIFF được hoàn thành vào mùa thu năm 1995. Đây là một định dạng kỹ thuật số tiêu chuẩn để thể hiện ký hiệu âm nhạc tiêu chuẩn. Định dạng rất linh hoạt, cho phép triển khai đơn giản với thông tin đồ họa tối thiểu hoặc mô tả phức tạp hơn nhiều bao gồm tất cả các khía cạnh của bố cục trang, dữ liệu midi được liên kết, ký hiệu tùy chỉnh, v.v.

MIME: vnd.music-niff


Làm thế nào để mở:

Sử dụng Personal Composer để nhập dữ liệu định dạng tệp niff.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Theo như chúng tôi biết, loại tệp .niff này không thể được chuyển đổi sang bất kỳ định dạng tệp nào khác. Đây thường là trường hợp của hệ thống, cấu hình, tệp tạm thời hoặc tệp dữ liệu chứa dữ liệu chỉ dành riêng cho một phần mềm và được sử dụng cho các mục đích riêng của nó. Ngoài ra, một số định dạng tệp độc quyền hoặc đóng không thể được chuyển đổi thành các loại tệp phổ biến hơn để bảo vệ tài sản trí tuệ của nhà phát triển, ví dụ như trường hợp của một số tệp đa phương tiện được bảo vệ bằng DRM.

Cách khắc phục sự cố với tệp .NIFF

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .NIFF. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .NIFF hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .NIFF để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)