Loại tệp NCP

- Sự thật nhanh chóng

Tệp NCP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp NCP hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp NCP là gì?

Tệp .NCP là tệp Kiểm soát Hình ảnh Tùy chỉnh của Nikon .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp NCP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp NCP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp NCP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở NCP khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 19 tháng 3 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp NCP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp NCP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Nero Burning ROM Nero Burning ROM
Tiện ích Kiểm soát Hình ảnh Tiện ích Kiểm soát Hình ảnh
Quản lý kết nối Quản lý kết nối
NClass NClass
NexCalc NexCalc
Phiên bản miễn phí của trình chỉnh sửa cú pháp CNC Phiên bản miễn phí của trình chỉnh sửa cú pháp CNC
Người lấy mẫu Người lấy mẫu
Trình chỉnh sửa cú pháp CNC Trình chỉnh sửa cú pháp CNC
BYSOFT 2D-Part Hand Tool BYSOFT 2D-Part Hand Tool
RFeyeDataTool RFeyeDataTool