Cơ sở dữ liệu tệp mở rộng


Phần mở rộng tệp NCMM.

  • Phát triển bởi: Native Instruments, Inc.
  • Danh mục: Various data Files

Một tập tin NCMM là gì??

NCMM là mẫu Mik Maschine Mikro.

Phần mở rộng tệp NCMM được liên kết với Maschine Mikro bộ điều khiển midi cho phép người dùng kiểm soát phần mềm soạn nhạc Massive được phát triển bởi Công cụ bản địa.

Tệp NCMM lưu mẫu cho Maschine Mikro và Massive.


Cách mở:

Sử dụng các công cụ tương thích để làm việc với *. Các tệp NCMM.

Cách chuyển đổi:

Có thể có thể được xuất sang các định dạng khác.

Làm thế nào để giải quyết vấn đề với các tập tin NCMM

  • Liên kết phần mở rộng tệp NCMM với ứng dụng chính xác. Trên :
    Windows: Nhấp chuột phải vào bất kỳ tệp NCMM và sau đó nhấp vào "Open with" > "Choose another app". Bây giờ chọn một chương trình khác và đánh dấu vào ô "Always use this app to open *.NCMM files". Mac: Nhấp chuột phải (hoặc nhấp Ctrl) vào tệp NCMM, sau đó nhấp vào "Open with" > "Other...". Sau đó chọn một chương trình khác và kiểm tra hộp "Always Open With". Linux: Nhấp chuột phải vào tệp và chọn "Open with" và chọn chương trình khác. iPhone: Nhấn vào tập tin. Nếu bạn không thấy một ứng dụng để mở tệp, hãy nhấn Chia sẻ "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Ngoài ra, lưu tệp. Sau đó mở ứng dụng Tệp ứng dụng Tệp. Nhấn và giữ tập tin, sau đó thả ngón tay ra. Bạn sẽ thấy một thanh menu màu đen. Sau đó nhấn "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Android: Nhấn vào biểu tượng Cài đặt trên điện thoại thông minh của bạn, sau đó nhấn vào phần Ứng dụng. Ở đó chạm vào biểu tượng Tùy chọn ở góc trên bên phải màn hình để thay đổi các ứng dụng mặc định.
  • Cập nhật phần mềm của bạn mà thực sự nên mở NCMM là mẫu Mik Maschine Mikro.. Bởi vì chỉ có phiên bản hiện tại hỗ trợ định dạng tệp NCMM mới nhất.
  • Để đảm bảo rằng tệp NCMM của bạn không bị hỏng hoặc bị nhiễm vi-rút, hãy lấy lại tệp và quét bằng bằng phần mềm chống vi-rút.