Loại tệp NCC

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp NCC là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp NCC hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp NCC là gì?

Các tệp NCC có nhiều mục đích sử dụng và Cấu hình Bộ điều khiển NI là một trong số chúng.

Cấu hình bộ điều khiển NI

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp NCC

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp NCC cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp NCC của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 8 công cụ mở NCC khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng NCC

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp NCC, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Nokia PC Suite Content Copier File

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp NCC nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp NCC cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trình chỉnh sửa bộ điều khiển công cụ gốc Trình chỉnh sửa bộ điều khiển công cụ gốc
Camera Control Pro Camera Control Pro
Quét Nikon Quét Nikon
Nikon Capture Nikon Capture
ESPRIT.NCEdit ESPRIT.NCEdit
editNC editNC
Trình chỉnh sửa CNC Predator Trình chỉnh sửa CNC Predator
PC-DNC Editor PC-DNC Editor