Loại tệp NBS

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp NBS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp NBS hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp NBS là gì?

Tệp .NBS là tệp Open Minecraft Note Block Studio Song .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp NBS

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp NBS cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp NBS của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 5 công cụ mở NBS khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 19 tháng 3 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp NBS. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp NBS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Nero Burning ROM Nero Burning ROM
Phần mềm Sigel NameBadges Phần mềm Sigel NameBadges
Phần mềm NameBadges Phần mềm NameBadges
Ứng dụng BuilderSystem Ứng dụng BuilderSystem
Narralizer Narralizer