Loại tệp NBK

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp NBK là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp NBK hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp NBK là gì?

Tệp .NBK là tệp WaveStar Notebook .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp NBK

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp NBK cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp NBK của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 8 công cụ mở NBK khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 21 tháng 8 năm 2013

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp NBK nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp NBK cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Phần mềm Máy tính xách tay SMART Phần mềm Máy tính xách tay SMART
Phần mềm bảng thông minh Phần mềm bảng thông minh
Phần mềm Máy tính xách tay Phần mềm Máy tính xách tay
RUMBA RUMBA
Văn phòng RUMBA Văn phòng RUMBA
KeepNote KeepNote
Tự động sao lưu thư của Windows Tự động sao lưu thư của Windows
Nhà máy thiết kế Nick-O-Matic Nhà máy thiết kế Nick-O-Matic