Loại tệp NB

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp NB là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp NB hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp NB là gì?

Các tệp NB có nhiều mục đích sử dụng và Mathematica Notebook là một trong số đó.

Sổ tay Mathematica

NB là viết tắt của notebook, và các tệp này là các tệp sổ ghi chép. Mathematica là một ứng dụng được tạo ra để hỗ trợ người dùng, đặc biệt là sinh viên và nhà khoa học, trong việc tính toán và phân tích khoa học và toán học.

Matematica cho phép người dùng xem một tài liệu tương tác, kết quả của quá trình tính toán và phân tích. Một tài liệu tương tác thường bao gồm các yếu tố giao diện người dùng tương tác, hình ảnh, văn bản và các giá trị của nó, âm thanh và âm thanh cũng như các chức năng khác nhau. Các tài liệu tương tác này cũng được lưu ở định dạng tệp .nb.

Tệp sổ tay rất giống với bảng tính liên quan đến các cột và hàng của chúng.

Cách mở tệp NB

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở NB tương thích với loại tệp NB cụ thể này.

Chương trình mở tệp sổ tay Mathematica

Mathematica Mathematica Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 24 tháng 3 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng NB

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp NB, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • WordPerfect Notebook

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp NB nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp NB cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Wolfram CDF Player Wolfram CDF Player
NetBlanket NetBlanket
Nota Bene Nota Bene