Loại tệp MXV

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MXV là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MXV hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MXV là gì?

Phần mở rộng tệp MXV cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp MXV cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp MXV và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết chương trình nào được biết để mở các tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang liên tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về tệp MXV mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Thông tin cập nhật bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn !

Cách mở tệp MXV

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MXV cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MXV của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 13 công cụ mở MXV khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MXV nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MXV cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

MAGIX Media Manager bạc MAGIX Media Manager bạc
MAGIX Media Manager bạch kim MAGIX Media Manager bạch kim
Trình quản lý ảnh MAGIX Trình quản lý ảnh MAGIX
Máy hát tự động MAGIX playR Máy hát tự động MAGIX playR
MAGIX Media Manager vàng MAGIX Media Manager vàng
MAGIX Trình tạo MP3 MAGIX Trình tạo MP3
Trình quản lý phương tiện MAGIX Trình quản lý phương tiện MAGIX
Phiên bản tải xuống của MAGIX MP3 Maker Phiên bản tải xuống của MAGIX MP3 Maker
Tải xuống MAGIX MP3 Maker Tải xuống MAGIX MP3 Maker
Tải xuống MAGIX Digital Photo Maker Tải xuống MAGIX Digital Photo Maker
Tải xuống MAGIX Webradio Recorder Tải xuống MAGIX Webradio Recorder
MAGIX Video bạc sang trọng MAGIX Video bạc sang trọng
MAGIX Digital Photo Maker SE MAGIX Digital Photo Maker SE