Loại tệp MWS

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MWS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MWS hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MWS là gì?

Tệp .MWS là tệp Maple Worksheet .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MWS

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MWS cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MWS của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở MWS khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 5 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MWS nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MWS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Ứng dụng Thư viện MediaOne Ứng dụng Thư viện MediaOne
Bản đồ bảng tính cổ điển Bản đồ bảng tính cổ điển
MetaStock MetaStock
Cây phong Cây phong
Bản đồ máy chủ song song Bản đồ máy chủ song song
Mind WorkStation Mind WorkStation
Hội thảo phương pháp Hội thảo phương pháp
Moncha Moncha
Gói hình ảnh hóa Mind WorkStation Gói hình ảnh hóa Mind WorkStation
MonoConc Pro MonoConc Pro