Loại tệp MTW

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MTW là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MTW hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MTW là gì?

Tệp .MTW là tệp Trang tính Minitab .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MTW

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MTW cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MTW của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở MTW khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 1 tháng 9 năm 2021

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MTW nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MTW cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Phần mềm thống kê Minitab Phần mềm thống kê Minitab
Minitab Minitab
Ứng dụng Mtb Ứng dụng Mtb
Nhà phát triển MT2 Nhà phát triển MT2
TRADOS TRADOS
Minitab Express Minitab Express
Ảo hóa ứng dụng của Microsoft Ảo hóa ứng dụng của Microsoft
Sinh viên MINITAB Sinh viên MINITAB
mTAB mTAB
MT9750 MT9750