Loại tệp MTN

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MTN là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MTN hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MTN là gì?

Các tệp MTN có nhiều mục đích sử dụng và Musik-Trainer Notation là một trong số đó.

Ký hiệu Musik-Trainer

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MTN

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MTN cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MTN của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 5 công cụ mở MTN khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng MTN

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp MTN, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Dữ liệu về Dãy núi trên Trái đất bị cháy

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MTN nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MTN cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

RoboPlus Motion RoboPlus Motion
Cuộc thi đấu Cuộc thi đấu
Lập trình viên kiểm soát hành vi Lập trình viên kiểm soát hành vi
VisualMotion VisualMotion
Phạm Văn Trung Phạm Văn Trung