Loại tệp MTF

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MTF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MTF hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MTF là gì?

Tệp .MTF là tệp Phông chữ Mediatek .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MTF

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MTF cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MTF của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở MTF khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 10 tháng 12 năm 2014

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MTF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MTF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Đầu bếp Đầu bếp
Trình chỉnh sửa chuyển động Trình chỉnh sửa chuyển động
MicroGDS MicroGDS
Trình tạo tệp Morse Trình tạo tệp Morse
Cố vấn âm nhạc kỹ thuật số Cố vấn âm nhạc kỹ thuật số
Dragon UnPACKer Dragon UnPACKer
MyTestX MyTestX
Murasu Anjal2000 Murasu Anjal2000
ĐA VĂN BẢN ĐA VĂN BẢN
Biên tập viên Murasu Biên tập viên Murasu