Loại tệp MSM

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MSM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MSM hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MSM là gì?

Các tệp MSM có nhiều mục đích sử dụng và Mô-đun Hợp nhất Trình cài đặt Windows là một trong số chúng.

Mô-đun hợp nhất trình cài đặt Windows

Các tệp chứa phần mở rộng .msm thường được Người cài đặt Windows sử dụng nhiều nhất. Các tệp MSM chứa các mô-đun hợp nhất cung cấp một phương pháp tiêu chuẩn cho các nhà phát triển để phân phối và chia sẻ các thành phần của Windows Installer.

Cách mở tệp MSM

Chúng tôi đã xác định được một công cụ mở MSM tương thích với loại tệp MSM cụ thể này.

Chương trình mở tệp Mô-đun Hợp nhất Trình cài đặt Windows

cài đặt cửa sổ cài đặt cửa sổ Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 24 tháng 3 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng MSM

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp MSM, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Mô-đun MegaStation MIDI

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MSM nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MSM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Multisim Multisim
Bậc thầy về thẻ Bậc thầy về thẻ
Jw_cad Jw_cad