Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .MPWS

  • Nhà phát triển: MathPiper
  • Danh mục: Tệp nhà phát triển
  • Định dạng: Văn bản

Các tệp .MPWS là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .MPWS? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .MPWS.

Phần mở rộng tệp .MPWS là gì?

Phần mở rộng tệp .MPWS được tạo bởi MathPiper. .MPWS đã được phân loại là Tệp nhà phát triển. Định dạng của tệp .MPWS là Văn bản.

.MPWS là Bảng tính MathPiper

Tệp MPWS là một trang tính được tạo bởi MathPiperIDE, một IDE bao gồm khả năng chỉnh sửa văn bản, vẽ đồ thị và biểu đồ. Nó chứa các nếp gấp mã, là các phần của mã nguồn, chẳng hạn như MathPiper, có thể được thực thi để tính toán các phương trình.

MathPiper là một ngôn ngữ lập trình được thiết kế để sử dụng trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và toán học. Trang tính là một phần không thể thiếu của MathPiper và bên trong các trang tính này là các nếp gấp mã, được sử dụng chủ yếu để tính toán các phương trình toán học. Các nếp gấp mã này có thể được thực hiện bằng cách đặt con trỏ vào bên trong nó và gõ ShiftEnter . Sau đó, đầu ra (màn hình đầu tiên) được tạo bên dưới màn hình đầu tiên được thực thi, còn được gọi là màn hình đầu tiên.

Tên tệp MPWS phổ biến

worksheet_demo_1 - Trang tính được tải trước trong MathPiperIDE.

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở Bảng tính MathPiper
các cửa sổ
MathPiperIDE
Mac
MathPiperIDE

Cách khắc phục sự cố với tệp .MPWS

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .MPWS. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .MPWS hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .MPWS để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)