Loại tệp MPW

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp MPW là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MPW hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MPW là gì?

Các tệp MPW có nhiều mục đích sử dụng và Microsoft Project Workspace là một trong số đó.

Không gian làm việc của Microsoft Project

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MPW

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MPW cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MPW của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở MPW khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 12 năm 2021

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng MPW

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp MPW, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Không gian làm việc của Dự án MosASCII
  • Bảng tính điều hành WordPerfect

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MPW nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MPW cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Microsoft Office Microsoft Office
Dự án Microsoft Dự án Microsoft
DRA-CAD4 DRA-CAD4
Mapwel Mapwel
CLassic-CAD CLassic-CAD
Khách hàng Citrix ICA Khách hàng Citrix ICA
Nhà thiết kế Nhà thiết kế
PcLiga PcLiga
PlanWrite Business Plan Writer Deluxe PlanWrite Business Plan Writer Deluxe
Nhà thiết kế CarveWright Nhà thiết kế CarveWright