Loại tệp MPK

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MPK là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MPK hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MPK là gì?

Các tệp MPK có nhiều mục đích sử dụng và MSX Music Player K-kaz Song là một trong số đó.

MSX Music Player K-kaz Song

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MPK

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MPK cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MPK của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 5 công cụ mở MPK khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng MPK

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp MPK, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Gói bộ nhớ Project64

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MPK nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MPK cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Mobogenie3 Mobogenie3
Mobogenie Mobogenie
MiRouter MiRouter
Bộ chọn phiên bản Bộ chọn phiên bản
Phần mềm giám sát kỹ thuật số Unisight Phần mềm giám sát kỹ thuật số Unisight