Loại tệp MPF

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp MPF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MPF hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tập tin MPF ​​là gì?

Tệp .MPF là tệp Dự án MainActor .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MPF

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MPF cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MPF của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở MPF khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 12 năm 2021

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MPF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MPF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Microsoft Office Microsoft Office
Trình tổ chức Clip của Microsoft Trình tổ chức Clip của Microsoft
MANDARA MANDARA
ModelSim EE / NT ModelSim EE / NT
ModelSim-Altera Starter Edition ModelSim-Altera Starter Edition
Phục hồi nhiều mật khẩu Phục hồi nhiều mật khẩu
Kid Pix Studio Kid Pix Studio
Ảo hóa ứng dụng của Microsoft Ảo hóa ứng dụng của Microsoft
Trình quản lý Giấy phép Megatech Trình quản lý Giấy phép Megatech
Trình tổ chức Clip của Microsoft Trình tổ chức Clip của Microsoft