Loại tệp MPD

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp MPD là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MPD hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MPD là gì?

Các tệp MPD có nhiều mục đích sử dụng và Cơ sở dữ liệu Microsoft Project là một trong số chúng.

Cơ sở dữ liệu Microsoft Project

Tệp MPD được Microsoft Project sử dụng là tệp cơ sở dữ liệu tương tự như tệp cơ sở dữ liệu Microsoft Access. Bạn có thể sử dụng tệp MPD để tải dự án ở định dạng cơ sở dữ liệu dựa trên bản ghi. Chỉ các phiên bản Microsoft Project cũ hơn mới sử dụng định dạng này.

Cách mở tệp MPD

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở MPD tương thích với loại tệp MPD cụ thể này.

Chương trình mở tệp Cơ sở dữ liệu Microsoft Project

Dự án Microsoft Dự án Microsoft Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng MPD

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp MPD, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Mô tả bản trình bày phương tiện DASH
  • Danh sách người tạo danh sách tệp
  • Mô tả Máy in Manhattan
  • Bản đồ trình tự hóa học MapDraw
  • Mô hình dữ liệu vật lý PowerDesigner

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MPD nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MPD cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Microsoft Office Microsoft Office
Biên tập viên Melodyne Biên tập viên Melodyne
Melodyne singletrack Melodyne singletrack
PowerAMC PowerAMC
LDView LDView
Trình hiển thị hình ảnh MSN Trình hiển thị hình ảnh MSN
Trình đọc dự án Trình đọc dự án
TntMPD TntMPD
Piping-Designer Piping-Designer
Album ảnh Maxpaper Album ảnh Maxpaper