Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .MONEY

  • Nhà phát triển: Jumsoft
  • Thể loại: Tệp dữ liệu
  • Định dạng: Nhị phân

Các tệp .MONEY là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .MONEY? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .MONEY.

Phần mở rộng tệp .MONEY là gì?

Phần mở rộng tệp .MONEY được tạo bởi Jumsoft. .MONEY đã được phân loại là Tệp Dữ liệu. Định dạng của tệp .MONEY là Binary.

.MONEY là Tệp Dữ liệu Tiền

Tệp dữ liệu được tạo bởi Money, một ứng dụng theo dõi tài chính cá nhân; lưu trữ thông tin tài chính cho các tài khoản ngân hàng, các khoản đầu tư, thẻ tín dụng và các tài khoản khác; có thể bao gồm các giao dịch do người dùng nhập theo cách thủ công hoặc tải xuống từ một tổ chức tài chính.

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở Tệp dữ liệu tiền
Mac
Tiền Jumsoft

Cách khắc phục sự cố với tệp .MONEY

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .MONEY. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .MONEY hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .MONEY để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)