Loại tệp MOM

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MOM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MOM hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MOM là gì?

Tệp .MOM là tệp Mô hình Dữ liệu Xcode .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MOM

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MOM cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MOM của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 công cụ mở MOM khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 1 năm 2020

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MOM nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MOM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Máy tính để bàn Mindomo Máy tính để bàn Mindomo
Math-o-mir Math-o-mir
Trình phát hệ thống âm học ứng dụng Trình phát hệ thống âm học ứng dụng
Studio Momindum Studio Momindum
MulkaMenu2 MulkaMenu2
Mindomo Mindomo