Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .MOHOSTYLE

  • Nhà phát triển: Smith Micro
  • Thể loại: Tập tin Cài đặt

Các tệp .MOHOSTYLE là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .MOHOSTYLE? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .MOHOSTYLE.

Phần mở rộng tệp .MOHOSTYLE là gì?

Phần mở rộng tệp .MOHOSTYLE được tạo bởi Smith Micro. .MOHOSTYLE đã được phân loại là Tệp Cài đặt.

.MOHOSTYLE là Tài liệu Phong cách Moho

Tệp MOHOSTYLE là tệp cài đặt được tạo bằng Moho 12 trở lên, là một chương trình được sử dụng để tạo bản vẽ và hoạt ảnh. Nó chứa một hoặc nhiều kiểu, bao gồm màu sắc, cài đặt nét vẽ và tô màu, và các hiệu ứng có thể được áp dụng cho bản vẽ hoặc hoạt ảnh. Các tệp MOHOSTYLE đã thay thế các tệp .ANIMESTYLE bằng việc phát hành phiên bản 12 của Moho Debut và Pro.

Tệp MOHOSTYLE được thiết kế để giúp người dùng chia sẻ kiểu với những người dùng khác và truy cập các kiểu yêu thích để áp dụng cho hoạt ảnh hoặc bản vẽ. Bạn có thể tạo tệp MOHOSTYLE bằng cách chọn Tệp → Xuất → Xuất Kiểu .... Bạn có thể mở các tệp MOHOSTYLE bằng cách chọn Tệp → Nhập → Kiểu Moho ....

LƯU Ý: Moho trước đây được gọi là Anime Studio trước khi phát hành phiên bản 12.

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở Tài liệu Phong cách Moho
các cửa sổ
Smith Micro Moho Ra mắt 12
Smith Micro Moho Pro 12
Mac
Smith Micro Moho Ra mắt 12
Smith Micro Moho Pro 12

Cách khắc phục sự cố với tệp .MOHOSTYLE

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .MOHOSTYLE. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .MOHOSTYLE hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .MOHOSTYLE để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)