Loại tệp MODD

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MODD là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MODD hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MODD là gì?

Các tệp MODD có nhiều mục đích sử dụng và Dữ liệu Phân tích Video của Sony là một trong số đó.

Dữ liệu phân tích video của Sony

Các thiết bị quay video Sony Camcorder khác nhau tạo ra các tệp này. Thông tin có trong tệp MODD là siêu dữ liệu liên quan đến video đã quay.

Tệp MODD lưu trữ thông tin về ngày tháng và các dòng thời gian liên quan đến bản ghi video do máy quay phim Sony thực hiện. Tuy nhiên, không có dữ liệu video thực tế nào trong chính tệp MODD.

Cách mở tệp MODD

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MODD cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MODD của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở MODD khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 21 tháng 3 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng MODD

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp MODD, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Dữ liệu trình duyệt chuyển động hình ảnh

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MODD nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MODD cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trình phát phương tiện cuối cùng Trình phát phương tiện cuối cùng
Microsoft Windows Media Player Microsoft Windows Media Player
Trình xem ảnh Picasa Trình xem ảnh Picasa
RealPlayer RealPlayer
Thời gian nhanh chóng Thời gian nhanh chóng
Triển lãm ảnh Triển lãm ảnh
jetAudio jetAudio
văn phòng Kingsoft văn phòng Kingsoft
SMPlayer SMPlayer
PowerDVD PowerDVD