Loại tệp MNS

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MNS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MNS hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MNS là gì?

Phần mở rộng tệp MNS cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp MNS cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp MNS và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết những chương trình nào được sử dụng để mở những tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về tệp MNS mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Thông tin cập nhật bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn !

Cách mở tệp MNS

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MNS cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MNS của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 13 công cụ mở MNS khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MNS nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MNS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Người chơi RealOne Người chơi RealOne
RealPlayer RealPlayer
Microsoft Office Microsoft Office
MailNavigator MailNavigator
Hiển thị trực tiếp Bộ lọc Ogg Vorbis Hiển thị trực tiếp Bộ lọc Ogg Vorbis
Quản lý hiệu suất năng lượng động Intel Quản lý hiệu suất năng lượng động Intel
dBpoweramp Windows Media Audio Codec dBpoweramp Windows Media Audio Codec
HashTab HashTab
Bộ lọc RadLight MPC DirectShow Bộ lọc RadLight MPC DirectShow
SIMATIC ProTool / Pro RT + ServicePack SIMATIC ProTool / Pro RT + ServicePack
Máy khách web máy chủ trình bày MetaFrame cho Win32 Máy khách web máy chủ trình bày MetaFrame cho Win32
Win32Pad Win32Pad
Tái tạo lại nền tảng hiệu suất nâng cao Tái tạo lại nền tảng hiệu suất nâng cao