Loại tệp MNC

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MNC là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MNC hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MNC là gì?

Các tệp MNC có nhiều mục đích sử dụng và Định dạng Hình ảnh Y tế MINC1 là một trong số đó.

Định dạng hình ảnh y tế MINC1

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MNC

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MNC cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MNC của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất một công cụ mở MNC duy nhất mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng MNC

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp MNC, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Định dạng hình ảnh y tế MINC2

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MNC nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MNC cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Pointcarre Pointcarre