Loại tệp MMM

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MMM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MMM hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MMM là gì?

Các tệp MMM có nhiều mục đích sử dụng và Adobe Type Manager Multiple Master Metrics là một trong số chúng.

Adobe Type Manager Nhiều chỉ số chính

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MMM

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MMM cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MMM của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở MMM khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng MMM

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp MMM, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Video định dạng phim đa phương tiện

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MMM nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MMM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

MAGIX Music Maker MAGIX Music Maker
MAGIX Music Maker Premium MAGIX Music Maker Premium
MAGIX Music Maker MX Premium MAGIX Music Maker MX Premium
Trình quản lý loại Adobe Trình quản lý loại Adobe
MAGIX Music Maker MX MAGIX Music Maker MX
Tải xuống MAGIX Music Maker Premium Tải xuống MAGIX Music Maker Premium
Tải xuống MAGIX Music Maker Tải xuống MAGIX Music Maker
MAGIX Music Maker bạc MAGIX Music Maker bạc
MAGIX Music Maker MX Producer Edition MAGIX Music Maker MX Producer Edition
MAGIX Music Maker Content Edition MAGIX Music Maker Content Edition