Loại tệp MMAP

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MMAP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MMAP hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MMAP là gì?

Tệp .MMAP là tệp Bản đồ Điều khiển Quy trình và Bộ não MindManager .

MindManager, một phần mềm sơ đồ trực quan do MindJet phân phối, có thể được sử dụng trên cả nền tảng máy tính Mac và Windows. Các tệp MMAP được chương trình này sử dụng chứa "bản đồ tư duy" hiển thị các đối tượng, văn bản, ký hiệu, đường kết nối và các thành phần sơ đồ khác được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình động não.

Mindjet MindManager thường được các doanh nghiệp sử dụng để hoạch định chiến lược, theo dõi dự án, lập kế hoạch mục tiêu và bố trí quy trình làm việc của doanh nghiệp.

Cách mở tệp MMAP

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở MMAP tương thích với loại tệp MMAP cụ thể này.

Các chương trình mở tệp Bản đồ điều khiển quá trình và động não MindManager

Quản lý tâm trí Quản lý tâm trí Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 24 tháng 3 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MMAP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MMAP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

XMind XMind