Loại tệp MLD

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MLD là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MLD hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MLD là gì?

Tệp .MLD là tệp IFF MLDF Bitmap .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MLD

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MLD cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MLD của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 8 công cụ mở MLD khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 6 tháng 1 năm 2020

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MLD nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MLD cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

MET'S MediaLook MET'S MediaLook
PowerAMC PowerAMC
TopSolid TopSolid
MLDownloader MLDownloader
Sự đơn giản của các mốc quan trọng Sự đơn giản của các mốc quan trọng
Multilizer Multilizer
Người xem sự kiện quan trọng Người xem sự kiện quan trọng
Quản lý ngôn ngữ Quản lý ngôn ngữ