Loại tệp MIO

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp MIO là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MIO hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MIO là gì?

Các tệp MIO có nhiều mục đích sử dụng và Âm thanh nén MIO là một trong số đó.

Âm thanh nén MIO

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MIO

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MIO cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MIO của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở MIO khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng MIO

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp MIO, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Phim MioMotion
  • Định dạng nhạc lưu động của dàn nhạc MSX
  • Chủ đề MyInfo

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MIO nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MIO cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

PixelRuler PixelRuler
Khối tầm nhìn chung Khối tầm nhìn chung
CUR_CONVERTER CUR_CONVERTER
MyInfo Professional MyInfo Professional