Loại tệp MIG

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MIG là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MIG hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MIG là gì?

Các tệp MIG có nhiều mục đích sử dụng và Mighty Draw Drawing là một trong số đó.

Bản vẽ hùng mạnh

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MIG

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MIG cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MIG của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 3 công cụ mở MIG khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng MIG

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp MIG, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Bản đồ bit hình ảnh nén MSX
  • Dữ liệu di chuyển trong Windows Easy Transfer

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MIG nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MIG cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Windows Easy Transfer Windows Easy Transfer
Microsoft Windows -kyttjrjestelm Microsoft Windows -kyttjrjestelm
migwiz migwiz