Loại tệp MIFF

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp MIFF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MIFF hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MIFF là gì?

Tệp .MIFF là tệp Định dạng Tệp Hình ảnh ImageMagick Magick .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MIFF

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở MIFF tương thích với loại tệp MIFF cụ thể này.

Chương trình mở tệp Định dạng tệp hình ảnh ImageMagick Magick

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MIFF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MIFF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

ImageMagick ImageMagick
XnView XnView
GraphicsMagick GraphicsMagick
Ứng dụng IMDisplay Ứng dụng IMDisplay