Loại tệp MIF

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MIF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MIF hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MIF là gì?

Các tệp MIF có nhiều mục đích sử dụng và Định dạng Trao đổi (Khung) Maker là một trong số đó.

(Khung) Định dạng trao đổi trình tạo

FrameMaker là một ứng dụng phần mềm được sử dụng để tạo và chỉnh sửa các tài liệu lớn, có cấu trúc cho các mục đích tác giả và xuất bản. Các tệp MIF được tạo bởi ứng dụng FrameMaker và chứa thông tin văn bản, đồ họa và bố cục cho một dự án FrameMaker.

Các tệp này được sử dụng để xuất tài liệu FrameMaker ở định dạng mà các ứng dụng phần mềm của bên thứ ba có thể chỉnh sửa.

Cách mở tệp MIF

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở MIF tương thích với loại tệp MIF cụ thể này.

Các chương trình mở các tệp Định dạng Trao đổi Trình tạo (Khung)

Khung sản xuất Khung sản xuất Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng MIF

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp MIF, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Bản đồ định dạng tệp độc lập của ImageMagick Machine
  • Định dạng thông tin quản lý
  • Định dạng trao đổi MapInfo
  • Tệp khởi tạo bộ nhớ Quartus
  • Đồ họa tệp có thể đọc được trên máy Symbian

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MIF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MIF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trình tạo trang chủ IBM WebSphere Studio Trình tạo trang chủ IBM WebSphere Studio
Photomania Deluxe Photomania Deluxe
Trình tạo trang chủ WebSphere của IBM Trình tạo trang chủ WebSphere của IBM
Bộ công cụ tái tạo đô thị SimCity Bộ công cụ tái tạo đô thị SimCity
DaView DaView
Mở Watcom Mở Watcom
TatukGIS Viewer TatukGIS Viewer
XnView XnView
ĐIỂM ĐIỂM
Trang đầu tiên của IBM NetObjects Trang đầu tiên của IBM NetObjects