Loại tệp MGS

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MGS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MGS hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MGS là gì?

Tệp .MGS là tệp MSX Gigamix MGSDRV3 Music .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MGS

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MGS cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MGS của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở MGS khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 5 tháng 11 năm 2021

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MGS nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MGS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

MacGAMUT MacGAMUT
MagicGuard MagicGuard
Magnus Magnus
Hệ thống dịch máy của công ty PROMT Hệ thống dịch máy của công ty PROMT