Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .MGOURMET

  • Nhà phát triển: Mariner Software
  • Thể loại: Tệp dữ liệu

Các tệp .MGOURMET là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .MGOURMET? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .MGOURMET.

Phần mở rộng tệp .MGOURMET là gì?

Phần mở rộng tệp .MGOURMET được tạo bởi Mariner Software. .MGOURMET đã được phân loại là Tệp Dữ liệu.

.MGOURMET là MacGourmet Deluxe Document

Tệp được tạo bởi MacGourmet Deluxe, một chương trình quản lý công thức và sách nấu ăn; chứa một bộ sưu tập các công thức nấu ăn do người dùng xuất ra; cho phép sách nấu ăn được lưu và chia sẻ với những người dùng khác.

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở MacGourmet Deluxe Document
Mac
Mariner MacGourmet Deluxe

Cách khắc phục sự cố với tệp .MGOURMET

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .MGOURMET. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .MGOURMET hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .MGOURMET để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)