Loại tệp MFT

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MFT là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MFT hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MFT là gì?

Tệp .MFT là tệp kê khai gói Battlefield Bad Company .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MFT

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MFT cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MFT của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 8 công cụ mở MFT khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 26 tháng 12 năm 2019

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MFT nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MFT cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

MediaFACE MediaFACE
Moyea FLV Editor Lite Moyea FLV Editor Lite
Moyea FLV Editor Ultimate Moyea FLV Editor Ultimate
MarketFeeder Pro Trigger Editor MarketFeeder Pro Trigger Editor
MapForce FlexText MapForce FlexText
Cây gia đình Gaia Cây gia đình Gaia
Trình khám phá Compleo Trình khám phá Compleo
MIKE Zero MIKE Zero