Loại tệp MFP

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MFP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MFP hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MFP là gì?

Phần mở rộng tệp MFP cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp MFP cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp MFP và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết chương trình nào được biết để mở các tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về tệp MFP mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Thông tin cập nhật bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn !

Cách mở tệp MFP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MFP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MFP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 30 công cụ mở đa chức năng khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MFP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MFP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Opera Opera
Rồng Comodo Rồng Comodo
Trình duyệt Baidu Trình duyệt Baidu
Cuộc đi săn Cuộc đi săn
Trình duyệt tia lửa Trình duyệt tia lửa
Maxthon Maxthon
Trình duyệt Trình duyệt
Trình duyệt Baidu Spark Trình duyệt Baidu Spark
FlashPeak SlimBrowser FlashPeak SlimBrowser
Trình duyệt tốc độ Trình duyệt tốc độ
Trình duyệt Swing Trình duyệt Swing
Tia lửa Tia lửa
Trình duyệt đám mây Maxthon Trình duyệt đám mây Maxthon
CSS-Công ty CSS-Công ty
Trình duyệt T-Online Trình duyệt T-Online
rạng Đông rạng Đông
Trình duyệt nhanh Trình duyệt nhanh
CocCoc CocCoc
Lunascape6 Lunascape6
Chromium Chromium
Nỏ Nỏ
FoxyTunes dành cho Firefox FoxyTunes dành cho Firefox
Trình duyệt Woopie Trình duyệt Woopie
CometBird CometBird
Trình duyệt Cốc Cốc Trình duyệt Cốc Cốc
Co Rom + Trình duyệt Co Rom + Trình duyệt
Trình duyệt Avant Trình duyệt Avant
MediaFACE MediaFACE
Beamrise Beamrise
Truy cập tức thì Truy cập tức thì