Loại tệp MF

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MF hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tập tin MF là gì?

Các tệp MF có nhiều mục đích sử dụng và Java Manifest là một trong số đó.

Tệp kê khai Java

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MF

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MF cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MF của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 8 công cụ mở MF khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng MF

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp MF, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Tệp kê khai OVA

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

WinEdt WinEdt
Notepad ++ Notepad ++
ThumbsPlus ThumbsPlus
7-Zip 7-Zip
Chỉnh sửa nhiều lần - Trình chỉnh sửa lập trình viên Chỉnh sửa nhiều lần - Trình chỉnh sửa lập trình viên
EditPlus EditPlus
NetBeans IDE NetBeans IDE
AnvSoft Web FLV Player miễn phí AnvSoft Web FLV Player miễn phí