Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .MEPS

  • Nhà phát triển: AHRQ
  • Thể loại: Tệp dữ liệu khác nhau

Các tệp .MEPS là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .MEPS? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .MEPS.

Phần mở rộng tệp .MEPS là gì?

Phần mở rộng tệp .MEPS được tạo bởi AHRQ. .MEPS đã được phân loại là Các tệp dữ liệu khác nhau.

.MEPS là dữ liệu MEPS

Phần mở rộng tệp meps có liên quan đến MEPS (Bảng khảo sát chi tiêu y tế), một tập hợp các cuộc khảo sát quy mô lớn từ AHRQ (Cơ quan Nghiên cứu và Chất lượng Chăm sóc Sức khỏe).

Tệp meps chứa dữ liệu.


Làm thế nào để mở:

Sử dụng MEPS để làm việc với các tệp * .meps.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Không thể chuyển đổi sang các định dạng khác.

Cách khắc phục sự cố với tệp .MEPS

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .MEPS. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .MEPS hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .MEPS để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)