Loại tệp ME1

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp ME1 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp ME1 hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp ME1 là gì?

Các tệp ME1 có nhiều mục đích sử dụng và MagicEngine FX Snapshot là một trong số đó.

Ảnh chụp nhanh MagicEngine FX

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp ME1

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp ME1 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp ME1 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Chúng tôi chưa xác minh bất kỳ chương trình nào dành cho Windows hoạt động với định dạng tệp cụ thể này. Nếu bạn biết một chương trình, vui lòng sử dụng liên kết 'Đề xuất chương trình' bên dưới. Cảm ơn!

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng ME1

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp ME1, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • MagicEngine Savestate
  • Ảnh chụp nhanh MagicEngine