Loại tệp MDW

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MDW là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MDW hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MDW là gì?

Tệp .MDW là tệp Thông tin Nhóm làm việc Microsoft Jet DB .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MDW

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MDW cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MDW của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 5 công cụ mở MDW khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 12 năm 2021

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MDW nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MDW cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Microsoft Office Microsoft Office
Quyền truy cập của Microsoft Quyền truy cập của Microsoft
Microsoft Office Mondo - Tiếng Anh Microsoft Office Mondo - Tiếng Anh
Ảo hóa ứng dụng của Microsoft Ảo hóa ứng dụng của Microsoft
Softricity SoftGrid Softricity SoftGrid