Loại tệp MDT

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MDT là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MDT hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MDT là gì?

Tệp .MDT là tệp Dữ liệu Bản đồ Chung Hoàn hảo .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MDT

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MDT cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MDT của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 9 công cụ mở MDT khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 12 năm 2021

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MDT nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MDT cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Microsoft Office Microsoft Office
Quyền truy cập của Microsoft Quyền truy cập của Microsoft
Microsoft Office Mondo - Tiếng Anh Microsoft Office Mondo - Tiếng Anh
Ảo hóa ứng dụng của Microsoft Ảo hóa ứng dụng của Microsoft
Metacreator Metacreator
MODELA ảo MODELA ảo
PCViewer BX2000T PCViewer BX2000T
GURPS Character Builder GURPS Character Builder
Softricity SoftGrid Softricity SoftGrid