Loại tệp MDP

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MDP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MDP hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MDP là gì?

Các tệp MDP có nhiều mục đích sử dụng và Bản vẽ MDP (FireAlpaca) là một trong số chúng.

Bản vẽ MDP (FireAlpaca)

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MDP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MDP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MDP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở MDP khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 9 tháng 3 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng MDP

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp MDP, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Trang MicroDesign
  • Dự án Studio dành cho nhà phát triển Microsoft

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MDP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MDP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

FireAlpaca FireAlpaca
MediBang Paint Pro MediBang Paint Pro
CloudAlpaca CloudAlpaca
Microsoft Fortran PowerStation Microsoft Fortran PowerStation
Xamarin Studio Xamarin Studio
MonoDevelop MonoDevelop
TaskMagic Play TaskMagic Play
Ứng dụng MODELER Ứng dụng MODELER
TEDATA MDESIGN Explorer TEDATA MDESIGN Explorer
MDIApp MDIApp