Loại tệp MDM

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MDM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MDM hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MDM là gì?

Các tệp MDM có nhiều mục đích sử dụng và Thông số Modem AOL là một trong số đó.

Thông số Modem AOL

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MDM

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MDM cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MDM của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở MDM khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng MDM

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp MDM, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Dos Navigator Modem / Cài đặt liên lạc
  • Magic Cap dành cho cấu hình Modem Windows

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MDM nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MDM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Zoner Photo Studio Zoner Photo Studio
AnvSoft Movie DVD Maker AnvSoft Movie DVD Maker
TaskMagic Play TaskMagic Play
MyAllMovies MyAllMovies
CHỈ SỬ DỤNG TaskMagic Play HOME CHỈ SỬ DỤNG TaskMagic Play HOME
TMPlayHome TMPlayHome
SOLAS cho dữ liệu bị thiếu SOLAS cho dữ liệu bị thiếu
Music DVD Maker Music DVD Maker
DiMAGE Messenger DiMAGE Messenger
DiMAGE Messenger DiMAGE Messenger